28 Gru. 2017
Oświadczenie w sprawie wyników Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: GOPS /1/2017 z dnia 06.12.2017 r.

Oświadczenie w sprawie wyników Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: GOPS /1/2017 z dnia  06.12.2017 r. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2018 r.

 

Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” informuje iż od 2 stycznie 2018 nie będzie dożywiać dzieci i młodzieży w szkołach w Gminie Zakliczyn.

Pomimo iż jeden z istotnych warunków zamówienia brzmiał „wykonawca udokumentuje, co najmniej 3 lata wykonywania usług w formie cateringu na rzecz dzieci i młodzieży w szkole” wybrana została oferta podmiotu Zajazd Małopolska – Krajewska Małgorzata, który jak Państwo wiedzą funkcjonuje na rynku zaledwie od 2,5 roku (od czerwca 2015 roku - dane na poddstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dodatkowo profil działalności nie jest związany z dożywianiem dzieci i młodzieży.

Obecnie konsultujemy sprawę z radcą prawnym i wkrótce poinformujemy Państwa o podjętych przez nas krokach.

Pragniemy podziękować szkołom oraz Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej za dotychczasową współpracę i życzymy podobnej jakości współpracy z nowym Wykonawcą.