Od ziarna do stołu

W poradniku "Od ziarna do Stołu" zostaną wyjaśnione podstawowe zagadnienia oraz pojęcia związane z używaniem nazwy. Jak również zostaną wyszczególnione zarówno uprawnienia producentów jak i ich obowiązki.

Poradnik został opracowany w ramach programu "Cudze chwalicie, swoim się dzielicie" realizowanego przez Spółdzielnię Socjaną "Serce Pogórza".

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na produkty rolne wysokiej jakości oraz produkty, które zawdzięczają swoje szczególne cechy obszarowi geograficznemu z którego pochodzą, Unia Europejska wprowadziła systemy prawne chroniące jakość i szczególne pochodzenie żywności. Jeden z tych systemów daje możliwości ochrony nazw produktów rolnych w dwóch kategoriach rodzajowych: jako Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne.