02 Sty. 2017
Specjały 2

 

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwa konkursy, których celem była promocja regionu, propagowanie wykorzystania lokalnych surowców oraz zainteresowanie i pogłębienie wiedzy na temat fasoli Piękny Jaś.Została powołana pięcioosobowa Komisja Konkursowa w składzie: Dawid Chrobak - Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Elżbieta Tomczyk-Miczka - specjalista ds. promocji Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Małgorzata Bartkiewicz - doradca ds. Marki Lokalnej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Halina Wnuk - specjalista ds. współpracy lokalnej, Julita Sacha - Wiceprezese Zarządu Spółdzielni Socjalnej "Serce Pogórza". Pierwszy konkurs p/n Specjały z Fasoli Piękny Jaś dotyczył przygotowania dań z fasoli. Zgłoszono 6 potraw. Po degustacji wszystkich potraw, Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę smak, estetykę i oryginalność, przyznała każdemu daniu określoną regulaminem ilość punktów. Komisja zdecydowała, że najsmaczniejszym daniem jest Rogal Stróski, wykonany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń „Pod Bocianim Gniazdem” w Stróżach. Drugi konkurs dotyczył wykonania maskotki promującej Specjały z Fasoli Piękny Jaś”. Do konkursu zgłoszono 7 projektów. Najwyższą liczbę punktów zdobył projekt pani Małgorzaty Zakrzewskiej.

Ostatnio dodane