06 Gru. 2016
W jaki sposób przebiega badanie metodologią FRIS?
  • Badanie kwestionariuszem
    Na tym etapie spotykam się z osobą lub całym zespołem żeby przedstawić metodologie FRIS. Następnie przeprowadzamy badanie polegające na wypełnieniu kwestionariusza w formie elektronicznej. W wyniku tego badania powstaje raport indywidualny lub zespołowy.

  • Sesja rozwojowa
    Na tym etapie spotykamy się i wspólnie omawiamy raport a następnie zastanawiamy się w jaki sposób możemy wykorzystać zawarte w nim informacje do lepszego zrozumienia swojego naturalnego sposobu myślenia i działania. Zrozumienie to pozwala zaplanować skuteczniejsze sposoby działania.
Ostatnio dodane