27 Gru. 2018
Podziękowanie za współpracę
Podziękowanie za współpracę
Szanowne Dzieci,
Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Dyrektorzy Szkół
 
W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego nr: GOPS /1/2018 z dnia 06.12.2018 r. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2019 r. Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” dziękuje za dotychczasową współpracę.
 
Jednocześnie pragniemy oświadczyć, iż w naszej ocenie wybrany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podmiot nie spełnia istotnego warunku zamówienia, który brzmiał: „Wykonawca udokumentuje, co najmniej 3 lata wykonywania usług w formie cateringu na rzecz dzieci i młodzieży w szkole”.
 
W naszym przekonaniu po raz kolejny finanse wzięły górę nad doświadczeniem i jakością usług.
 
Życzymy wszystkim, szczególnie dzieciom, aby podjęta przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej decyzja okazała się słuszna.
 
Jednocześnie składamy wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności w roku 2019.
 
Pracownicy Spółdzielni Socjalnej "Serce Pogórza"