30 Gru. 2017
Serce Pogórza wraca do szkół od stycznia

Wczoraj (29 grudnia 2017) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opublikował na stronie internetowej Oświadczenie:

W związku z zastrzeżeniami, zgłoszonymi po ogłoszeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku wyników Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GOPS/1/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkole ponadgimnazjalnej w Zakliczynie”, dokonano ponownej oceny ofert i badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. Zajazd Małopolska – Małgorzata Krajewska) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w wyniku czego ustalono, iż wykonawca Zajazd Małopolska – Małgorzata Krajewska nie spełnia przewidzianego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogu „co najmniej 3 lat wykonywania usług w formie cateringu na rzecz dzieci i młodzieży w szkole”.

W związku z powyższym, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” Dzierżaniny 72, która to oferta spełnia w pełni wymogi przewidziane w zapytaniu ofertowym z dnia 6 grudnia 2017 roku.

http://gopszakliczyn.pl/…/oswiadczenie-do-rozstrzygniecia-…/

Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza" gratuluje szybkiej reakcji, szczególnie iż dożywianie powinno się zacząć od 2 stycznia 2018.