14 Sty. 2016
Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza”

W dniu 14.01.2016 r. w ramach zadania publicznego realizowanego przez gminę Wojnicz pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego na terenie Gminy Wojnicz” odbyła się wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza” w Dzierżaninach. Uczestnikami byli beneficjenci projektu, członkowie społeczności lokalnej gminy Wojnicz oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wojniczu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Celem wizyty była promocja podmiotów ekonomii społecznej w społeczności lokalnej oraz zainspirowanie mieszkańców Gminy Wojnicz do utworzenia spółdzielni socjalnej świadczącej usługi w sferze społecznej.

Wizyta została zorganizowana w ramach lokalnego porozumienia o partnerskiej współpracy. Uczestnicy wizyty zostali przyjęci przez przedstawicieli zarządu i pracowników Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza”. Pracownik przedstawił prezentację multimedialną o działalności, historii i osiągnięciach Spółdzielni, odpowiadał na pytania dotyczące działalności a następnie oprowadził uczestników po obiekcie, w którym Spółdzielnia prowadzi swoją działalność.