03 Sty. 2017
Specjały 1

 

 

Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” od lipca 2016 r. realizuje projekt p/n „Specjały z Serca Pogórza”, finansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie jest wdrażane w ramach projektu PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA.

Projekt skierowany jest na propagowanie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich  w Małopolsce.

Celem realizowanych działań jest budowanie marki produktów na bazie Fasoli Piękny Jaś oraz wprowadzenie na rynek fasolowych wyrobów garmażeryjnych.

Dzięki dofinansowaniu mamy możliwość dostosowania lokalu do prowadzonej działalności oraz zakupić ubrania firmowe. Mamy szansę również podnosić swoje kwalifikacje.

Ostatnio dodane