Produkt Lokalny Małopolska
Klub zakupowy
Małopolska trasa smakoszy

Produkt Lokalny Małopolska

produktlokalny.pl

Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” od lipca 2016 r. realizuje projekt p/n „Specjały z Serca Pogórza”, finansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie jest wdrażane w ramach projektu PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA.

Projekt skierowany jest na propagowanie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich  w Małopolsce.

Celem realizowanych działań jest budowanie marki produktów na bazie Fasoli Piękny Jaś oraz wprowadzenie na rynek fasolowych wyrobów garmażeryjnych.

Dzięki dofinansowaniu mamy możliwość dostosowania lokalu do prowadzonej działalności oraz zakupić ubrania firmowe. Mamy szansę również podnosić swoje kwalifikacje.

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwa konkursy, których celem była promocja regionu, propagowanie wykorzystania lokalnych surowców oraz zainteresowanie i pogłębienie wiedzy na temat fasoli Piękny Jaś. Została powołana pięcioosobowa Komisja Konkursowa w składzie: Dawida Chrobaka Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn,  Elżbietą Tomczyk-Miczka - specjalistą ds. promocji Małopolskiej Organizacji Turystycznej,  Małgorzatą Bartkiewicz - doradcą ds. Marki Lokalnej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Haliną Wnuk - specjalistą ds. współpracy lokalnej,  Julitą Sacha - Wiceprezesem Zarządu Spółdzielni Socjalnej "Serce Pogórza". Pierwszy konkurs p/n Specjały z Fasoli Piękny Jaś dotyczył przygotowania dań z fasoli.  Zgłoszono 6 potraw. Po degustacji wszystkich potraw, Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę smak, estetykę i oryginalność, przyznała każdemu daniu określoną regulaminem ilość punktów. Komisja zdecydowała, że najsmaczniejszym daniem jest Rogal Stróski, wykonany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń „Pod Bocianim Gniazdem” w Stróżach.  Drugi konkurs dotyczył wykonania maskotki promującej Specjały z Fasoli Piękny Jaś”. Do konkursu zgłoszono 7 projektów. Najwyższą liczbę punktów zdobył projekt pani Małgorzaty Zakrzewskiej.

Organizujemy spotkania, na których poruszany jest temat produktów lokalnych. Główne zagadnienia dotyczą promocji produktu lokalnego, budowania marki produktów na bazie fasoli Piękny Jaś, nawiązania partnerstwa związanego z lokalnymi produktami z Małopolski, współpracy w ramach Klubu Zakupowego, rozwiązywanie problemów związanych z popytem i podażą produktów.

Nowym przedsięwzięciem jest Klub Zakupowy (o czym więcej w zakładce Klub Zakupowy).