Wizyty studyjne
FRIS - styl myślenia
Doradztwo zawodowe
Szkolenia

FRIS - styl myślenia

FRIS

Co to jest FRIS?

 • FRIS to nowe narzędzie na polskim rynku służące do opisu naturalnego sposobu myślenia i działania.
 • Narzędzie to wykorzystuję do określenia potencjału indywidualnego ale także do pracy przy budowaniu efektywnych zespołów.
   

Co możesz zyskać dzięki FRIS?

 • Poznasz swój naturalny sposób myślenia i działania
 • Nabędziesz umiejętności dopasowywania codziennych zadań do tego w jaki sposób działasz.
 • Dzięki temu zwiększysz skuteczność swoich działań.
 • W pracy zespołowej nauczysz się dopasowywać zadania, stanowiska do naturalnych predyspozycji swoich pracowników.

Przedstawiamy model FRIS

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).
Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.
Perspektywa FAKTÓW
Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.
Perspektywa RELACJI
Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.


Perspektywa IDEI
Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności.
Perspektywa STRUKTUR
Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.

W jaki sposób przebiega badanie metodologią FRIS?

 • Badanie kwestionariuszem
  Na tym etapie spotykam się z osobą lub całym zespołem żeby przedstawić metodologie FRIS. Następnie przeprowadzamy badanie polegające na wypełnieniu kwestionariusza w formie elektronicznej. W wyniku tego badania powstaje raport indywidualny lub zespołowy.

 • Sesja rozwojowa
  Na tym etapie spotykamy się i wspólnie omawiamy raport a następnie zastanawiamy się w jaki sposób możemy wykorzystać zawarte w nim informacje do lepszego zrozumienia swojego naturalnego sposobu myślenia i działania. Zrozumienie to pozwala zaplanować skuteczniejsze sposoby działania.

Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza”
współpracuje z certyfikowanym trenerem
z zakresu posługiwania się metodologia
i narzędziem FRIS.