Wizyty studyjne
FRIS - styl myślenia
Doradztwo zawodowe
Szkolenia

Wizyty studyjne

Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” jest podmiotem ekonomii społecznej, który funkcjonuje od 2011 roku. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu i rozwoju Spółdzielni i chętnie się nim podzielimy z osobami, które planują lub zakładają taki podmiot.

Wizyty studyjne są prowadzone przez założyciela i pomysłodawcę Spółdzielni i mają na celu przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Bazują na użytecznych informacjach, wynikających z naszych dotychczasowych problemów i sukcesów.

Zapraszamy grupy planujące założyć podmiot ekonomii społecznej do skorzystania z naszej wiedzy.

Oferta:

  • Przeprowadzenie prezentacji na temat działalności Spółdzielnie Socjalnej „Serce Pogórza”;
  • Przeprowadzenie warsztatów: jak zakładać i prowadzić podmiot ekonomii społecznej, jak pracować w zespole, jak motywować zespół do pracy;
  • Skorzystanie z przerw kawowych oraz wyżywienia;